Klauzula informacyjna

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma RASS, Agnieszka Styczyńska, ul. Kokosowa 37/6, 65-120 Zielona Góra. (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”)

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres email info@mengarnitury.pl albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej, poprzez usługę callpage, poprzez kontakt bezpośredni, kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez RASS, Agnieszka Styczyńska, ul. Kokosowa 37/6, 65-120 Zielona Góra.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia, sprzedaż i działania marketingowe, obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług uzupełniających naszą ofertę sprzedażową.

Dodatkowo potrzebujemy Twoje dane, aby wystawiać faktury VAT. 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań sprzedażowych i marketingowych,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami sprzedażowymi oraz marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon,
 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www,
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • wysyłka newslettera.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez wysłanie wiadomości e-mail o treści: „Usuń moje dane” na adres info@mengarnitury.pl. Swoje dane możesz również uaktualnić wysyłając aktualne dane na e-mail info@mengarnitury.pl

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobierane są tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będzie możliwości jej zawarcia z Państwem lub jej wykonania. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący obowiązek prawny (np. dane do faktur). Oczywiście gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeżeli nie wyrazicie Państwo zgody, o którą zostaniecie poproszeni wówczas nie zostaną podjęte działania których dotyczy ta zgoda. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, które dokonane zostało na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

 • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Jeśli zapiszesz się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.  Jeśli polubisz stronę NOOR na Facebooku i/lub na Instagramie będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z obserwowania naszych stron w wyżej wymienionych serwisach. 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Nasz salon

Lokalizacja

ul. Kupiecka 26
65-426 Zielona Góra

Kontakt

tel: +48 722 216 627
mail: info@mengarnitury.pl

Godziny otwarcia:

Pn – Pt :  10:00 – 18:00

Sob : 10:00 – 14:00